top of page

De Jutfaes | Nieuwegein

Appartementen in Hoeverijk

1904b_DAMAST-architects_De-Jutfaes_03.jp

Een levendige, gemengde gemeenschap van bewoners, met collectief gedeelde ruimtes. De Jutfaes is een belangrijke schakel in de succesvolle stadsontwikkeling van Blokhoeve West en overkluist een stedenbouwkundige verbinding op maaiveldniveau. Samen met het bergsportcentrum van Mountain Networks vormt het de geluidwerende rand die de nieuwe woonwijk Hoeverijk mogelijk maakt.

 

Dit karaktervolle gebouw biedt op de 2e en 3e bouwlaag ruimte aan jongeren met een beperking die er onder begeleiding wonen. Daarboven komen sociale huurwoningen en appartementen voor de bergsporters. Op de begane grond zijn er ruimtes voor maatschappelijke voorzieningen.

 

De grafische gevelritmiek ontstaat door een ordening van ranke betonelementen. Zachtgroene tinten reflecteren daglicht en sluiten aan bij de groene kwaliteit van Hoeverijk. De gevouwen kroonlijst geeft De Jutfaes haar expressieve silhouet.

Opdrachtgever:

Trebbe Wonen, Lunee Vastgoed, Jutphaas Wonen

Programma:

46 Appartementen, 2 huiskamers,

2 bedrijfsruimtes

Locatie:

Blokhoeve West, Nieuwegein

Stedenbouwkundig plan:

NL architects

Ontwerp en realisatie:

2019 - 2021

BVO

3.200 m2

"In Hoeverijk wordt gewoond, gewerkt en gesport in een groene, waterrijke omgeving."

"De stapeling van gebruikersgroepen is zichtbaar in de gevelritmiek."

"Een geluidwerende glazen vliesgevel aan de straatzijde zorgt voor een prettig woonklimaat."

"Lichte, natuurlijke tinten sluiten aan bij de groene omgeving."

"De gevouwen kroonlijst geeft een expressief silhouet."

bottom of page