top of page

Disclaimer

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de getoonde informatie. DAMAST architects kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getoonde informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de informatie van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht er evenwel sprake zijn van omissies in de getoonde informatie, dan is dit nadrukkelijk zonder enige opzet. Wij vragen bezoekers van onze website dan ook om eventueel geconstateerde onjuistheden te melden bij DAMAST architects, zodat deze per omgaande verholpen kunnen worden.

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan DAMAST architects BV dan wel haar licentiegevers.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van DAMAST architects worden gereproduceerd, gebruikt, ge-download, geprint, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook ten behoeve van persoonlijk, dan wel bedrijfsmatig gebruik. 

In het geval dat en alleen nadat deze schriftelijke toestemming verkregen is, dient ten alle tijden de publicatie van de betreffende informatie voorzien te worden van een zichtbare en eenduidige bronvermelding, verwijzend naar en met naamsvermelding van DAMAST architects. 
Voor het verkrijgen van materiaal en de voorwaarden voor reproductie van het materiaal over of van DAMAST architects kunt u contact opnemen via office@damastarchitects.nl of het invullen van het contactformulier.

Privacy Policy

Als onderneming zijn wij verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel en hoe ze worden bewaard en beveiligd, volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
DAMAST architects verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen.

Persoonsgegevens van klanten worden door DAMAST architects verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden; 

- Het uitvoering geven aan de overeenkomst. 

 

Waarom we gegevens nodig hebben
Om contact met u op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken uw naam en contactgegevens om contact te onderhouden, u te informeren over relevante zaken, administratie te voeren en het uitvoering geven aan de overeenkomst. Alle informatie die u per mail deelt, slaan wij zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Uw gegevens kunnen tevens worden verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of om u anderszins te informeren over onze bedrijfsactiviteiten en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website. 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

- Verzorgen voor jaarrekening en BTW aangiften; 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

 

Hoe lang we gegevens bewaren
DAMAST architects bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Delen met anderen
DAMAST architects verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

In kaart brengen websitebezoek
DAMAST architects gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een gespecificeerd verzoek naar office@damastarchitects.nl te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. DAMAST architects zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

bottom of page