top of page

Campus Zuid | Amsterdam

Circulaire studentenhuisvesting aan de Zuid-as

1108_DAMAST-architects_Campus-Zuid_01.jp

Aan de Zuid-as in Amsterdam ontstaat een bruisend en gemengd stedelijk woon- en werkmilieu, waar studenten een belangrijke bijdrage aan leveren. Dit ontwerp voor een circulair gebouw tilt de standaard van studentenhuisvesting in Amsterdam naar een hoog niveau.

 

Met corridorontsluitingen, ruime buitenruimtes en een overdekte fietsenstalling voorziet Campus Zuid in alle comfort voor de moderne student. Aan de campustuin liggen een openbaar toegankelijk sportveld en een grand café. Een omgeving die we duurzaam inrichten en waar evenementen kunnen plaatsvinden. Campus Zuid is gefaseerd realiseerbaar en opgebouwd uit herbruikbare woonunits en recyclebare gevelmaterialen.

Opdrachtgever:

De Meeuw Bouwsystemen / Gemeente Amsterdam

Programma:

935 Studentenwoningen, fietsenstalling, grand café

Locatie:

Ravel, Amsterdam

Ontwerp:

2012

BVO

28.000m2

Maquettefotografie:

Saskia Peters

AMSTERDAM CIRCULAIR

 

"Opgebouwd uit herbruikbare woonunits en gerecyclede gevelmaterialen."

"Een beschutte campus-tuin voor evenementen, sport en ontmoetingen."

"Campus Zuid tilt de standaard van studentenhuisvesting naar een hoog niveau."

bottom of page